ARANACAK KELİMEYİ GİRİN

?AMP?YONUMUZ “Kaltun Akademi”

99656 defa okundu / 19.10.2017 / HABERLER Kategorisinde...
(Haberin Resim Galerisi Var)

Firmam?z?n tamam?n? kapsayan ?al??anlar?m?z aras?ndan se?erek olu?turdu?umuz tak?mlar?m?z?n birbirleriyle yapm?? olduklar? ma?lar sonucunda finale kalan iki tak?m?m?z “Kaltun Akademi” ve “Alabanda” tak?mlar?n?n seyir zevki yüksek ge?en kar??la?malar?nda Kaltun Akademi Alabanda tak?m?m?z? 7-3 yenerek bu y?l?n turnuva ?ampiyonu olmu? oldu. Turnuva boyunca desteklerini esirgemeyen i?verenlerimiz ,?al??anlar?m?z ve büyük emek harcayan tüm tak?m oyuncular?m?za te?ekkür ediyoruz , bir sonraki y?l 6.s?n? ger?ekle?tirece?imiz turnuvam?z da bulu?mak üzere dile?iyle..

YUKARI ÇIK