ARANACAK KELİMEYİ GİRİN

2016 y?l? Türkiye`nin ?kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu?u sonu?lar? a??kland?

25942 defa okundu / 21.07.2017 / HABERLER Kategorisinde...

?stanbul Sanayi Odas? (?SO) taraf?ndan, “Türkiye’nin ?kinci 500 Büyük Sanayi Kurulu?u Ara?t?rmas?”n?n 2016 y?l? sonuçlar? aç?klanm??t?r. Bir önceki sene verilerine göre 119. s?radan bu sene 6. s?raya yükselmenin verdi?i hakl? gururu Kaltun Madencilik olarak sizlerle payla?maktan mutluluk duyuyoruz..

YUKARI ÇIK